Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας

Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας

Ημέρα

Ιούλ 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00