Υποβολή αίτησης επαλήθευσης – πιστοποίησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών δράσεων α) «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών Επανεκκίνηση Εστίασης» και β) «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του ΕΠΑνΕΚ (Προσοχή: έως 22.12.2022 και ώρα 15:00)

Υποβολή αίτησης επαλήθευσης – πιστοποίησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών δράσεων α) «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών Επανεκκίνηση Εστίασης» και β) «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του ΕΠΑνΕΚ (Προσοχή: έως 22.12.2022 και ώρα 15:00)

Ημέρα

Δεκ 22 2022
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00