Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 10ης Νοεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιχειρήσεων, που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 10ης Νοεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης

Ημέρα

Ιούλ 07 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00