Κατάθεση από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων σε διυλιστήριο ή εισαγωγέα καυσίμων, συγκεντρωτικής κατάστασης, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εταιρίας εμπορίας, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν στην εσωτερική αγορά (προς άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, τελικούς καταναλωτές) κατά την περίοδο χορήγησης της επιδότησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης

Κατάθεση από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων σε διυλιστήριο ή εισαγωγέα καυσίμων, συγκεντρωτικής κατάστασης, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εταιρίας εμπορίας, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν στην εσωτερική αγορά (προς άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, τελικούς καταναλωτές) κατά την περίοδο χορήγησης της επιδότησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης

Ημέρα

Ιαν 15 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00