Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαρτίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαρτίου

Ημέρα

Απρ 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00