Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Αυγούστου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Αυγούστου

Ημέρα

Σεπ 11 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00