Υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ