Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης μηνός Οκτωβρίου

Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης μηνός Οκτωβρίου