Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» (επιχειρήσεις κατασκευής δερμάτινων ενδυμάτων, κατασκευής γούνινων ειδών, χονδρικού εμπορίου δερμάτινων ενδυμάτων, κ.λπ.) και μόνο για τους ωφελούμενους, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης έχουν απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης ή ανακάλεσαν οικειοθελώς τυχόν υποβληθείσα ένστασή τους προτού αυτή εξεταστεί (Προσοχή: έως 3.4.2023 και ώρα 15:00)

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» (επιχειρήσεις κατασκευής δερμάτινων ενδυμάτων, κατασκευής γούνινων ειδών, χονδρικού εμπορίου δερμάτινων ενδυμάτων, κ.λπ.) και μόνο για τους ωφελούμενους, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης έχουν απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης ή ανακάλεσαν οικειοθελώς τυχόν υποβληθείσα ένστασή τους προτού αυτή εξεταστεί (Προσοχή: έως 3.4.2023 και ώρα 15:00)

Ημέρα

Απρ 03 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00