Υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τις επιχειρήσεις και τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Έντυπου Τύπου

Υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τις επιχειρήσεις και τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Έντυπου Τύπου

Ημέρα

Απρ 13 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00