Υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου (ιστοσελίδες, ιστοτόπους, ιστολόγια, κ.λπ.), για την εγγραφή τους στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου (ιστοσελίδες, ιστοτόπους, ιστολόγια, κ.λπ.), για την εγγραφή τους στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Ημέρα

Ιούλ 14 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00