Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 10ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης – Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 10ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης – Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας