Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, προσώπων που ήδη δραστηριοποιούνταν κατά την 15η.6.2023 στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών

Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, προσώπων που ήδη δραστηριοποιούνταν κατά την 15η.6.2023 στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών

Ημέρα

Σεπ 13 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00