Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαΐου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαΐου

Ημέρα

Ιούν 12 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00